Logoپربازدیدترین مقاله ها

 1. آموزش موسیقی دستگاهی (ردیف)
 2. سنتور در ساخت، کوک و تدریس
 3. سنتور

پربازدیدترین مقاله های ماه

 1. شناس نامه
 2. آموزش موسیقی دستگاهی (ردیف)
 3. سنتور در ساخت، کوک و تدریس


 

لطفا مقاله مورد نظر خود را انتخاب کنید

 1. از حاشیه به متن
 2. ترانه های محلی ایران (تنظیم برای سنتور)
 3. خاطره یک عمر مهر و تلاش
 4. در سماع سنتور
 5. رسم الخط در رپرتوار سنتور
 6. سازسازی در ایران تجربی است نه علمی
 7. سفرکرده ای از دیار هنر
 8. سنتور کروماتیک و سیستم های تغییر کوک در سنتور
 9. سنتور، سازی ۲۶۰۰ ساله
 10. موسیقی، بازتاب تغییرات زمانه است