Logoپربازدیدترین مقاله ها

  1. آموزش موسیقی دستگاهی (ردیف)
  2. سنتور در ساخت، کوک و تدریس
  3. سنتور

پربازدیدترین مقاله های ماه

  1. سنتور در ساخت، کوک و تدریس
  2. ز بعد ما
  3. آموزش موسیقی دستگاهی (ردیف)


 
تاریخ بارگذاری: ۲۰۱۴-۱۲-۰۹

تاریخ مثل ایشان نخواهد دید

با حسن ناهید، درباره ی فرامرز پایور


کیوان فرزین
کامران یعقوبی
منشأ مقاله: فرهنگ و آهنگ، شماره ۲۳ و ۲۴
تاریخ نشر: بهمن و اسفند ۱۳۸۷
موضوع: گفت و گو
سطح: متوسط
امتیاز: 3

تاریخ بارگذاری: ۲۰۱۴-۱۱-۳۰

پرم از چیزی پر


بابک بوبان
منشأ مقاله: فرهنگ و آهنگ، شماره ۲۸
تاریخ نشر: دی ۱۳۸۸
موضوع: موسیقیدانان و نوازندگان سنتور
سطح: مبتدی
امتیاز: 0

تاریخ بارگذاری: ۲۰۱۴-۱۱-۱۷

از حاشیه به متن

یادداشتی بر کنسرت گروه عارف


عین الله مسیب زاده
منشأ مقاله: فرهنگ و آهنگ، شماره ۲
تاریخ نشر: بهمن ۱۳۸۳
موضوع: پیرامون برنامه های اجراشده در ارتباط با سنتور
سطح: متوسط
امتیاز: 0

تاریخ بارگذاری: ۲۰۱۴-۱۱-۰۴

ضرورت دگرگونی در سنتور

گفت و گوی اختصاصی با استاد حسین ملک درباره دگرگونی در ساختمان سنتور


حسین ملک
منشأ مقاله: طلوع زندگی، شماره ۵۵
تاریخ نشر: اردیبهشت ۱۳۷۷
موضوع: ساز سنتور و تکنیک های اجرایی آن
سطح: پیشرفته
امتیاز: 0

تاریخ بارگذاری: ۲۰۱۴-۱۰-۲۳

دردی که همراه مشکاتیان بود


مجید درخشانی
منشأ مقاله: آیین، شماره ۲۶ و ۲۷
تاریخ نشر: بهمن و اسفند ۱۳۸۸
موضوع: موسیقیدانان و نوازندگان سنتور
سطح: متوسط
امتیاز: 5

A