Logoپربازدیدترین مقاله ها

 1. آموزش موسیقی دستگاهی (ردیف)
 2. سنتور در ساخت، کوک و تدریس
 3. سنتور

پربازدیدترین مقاله های ماه

 1. شناس نامه
 2. آموزش موسیقی دستگاهی (ردیف)
 3. سنتور در ساخت، کوک و تدریس


 

لطفا مقاله مورد نظر خود را انتخاب کنید

 1. از سنطور تا سنتور
 2. استعدادها در شهرستانها می بالند
 3. جای خالی پژوهش در موسیقی
 4. در سوگ رباب
 5. سالگرد خاموشی سنتور
 6. سنتور را عاشقانه بنواز
 7. سنطور (منتخبی از دوره های آموزش سنتور)
 8. فرامرز پایور، سنتورنواز برجسته
 9. کنسرتی با ذکر و ذاکری
 10. موسیقی ما هنوز مکتبی است
 11. هنر در غیاب تاریخ؟!
 12. یک اتفاق مفید