Logo



پربازدیدترین مقاله ها

 1. آموزش موسیقی دستگاهی (ردیف)
 2. سنتور در ساخت، کوک و تدریس
 3. سنتور

پربازدیدترین مقاله های ماه

 1. شناس نامه
 2. آموزش موسیقی دستگاهی (ردیف)
 3. در ستایش بانوی سنتور ایران


 

لطفا مقاله مورد نظر خود را انتخاب کنید

 1. استاد به روایت استاد
 2. این زن در سرزمین آفتاب تابان سنتور می نوازد
 3. تجسم یگانگی در سخن و عمل
 4. سلوک بی موزه بر کویر
 5. کار، به عشق برآید و از رنج، صافی شود
 6. موسیقی، ریاضت است
 7. ورزنده یگانه سنتور