Logoپربازدیدترین مقاله ها

 1. آموزش موسیقی دستگاهی (ردیف)
 2. سنتور در ساخت، کوک و تدریس
 3. سنتور

پربازدیدترین مقاله های ماه

 1. شناس نامه
 2. آموزش موسیقی دستگاهی (ردیف)
 3. سنتور در ساخت، کوک و تدریس


 

لطفا مقاله مورد نظر خود را انتخاب کنید

 1. ... آنقدر کار کنیم تا به روح آهنگهای قدیمی برسیم
 2. از صبا تا صبا...
 3. از کجا می آید آوای حبیب
 4. استادمان پایور
 5. تو برتر از نغمه خود بودی
 6. ساختمان سنتور
 7. سخنی درباره استاد مرحوم حسین ملک
 8. سنتور در ساخت، کوک و تدریس
 9. سنتور و تغییرات تدریجی
 10. کجاست رایت منصور ملک پادشهی
 11. مکتب سنتور استاد فرامرز پایور