Logoپربازدیدترین مقاله ها

 1. آموزش موسیقی دستگاهی (ردیف)
 2. سنتور در ساخت، کوک و تدریس
 3. سنتور

پربازدیدترین مقاله های ماه

 1. شناس نامه
 2. آموزش موسیقی دستگاهی (ردیف)
 3. سنتور در ساخت، کوک و تدریس


 

لطفا مقاله مورد نظر خود را انتخاب کنید

 1. آموزش موسیقی دستگاهی (ردیف)
 2. استاد حسین ملک: تحول در سنتور یک ضرورت بود که من بعد از سال ها مطالعه به این مهم دست یافتم.
 3. استاد مهدی ناظمی
 4. به سنت برگشته ام!
 5. دگرگونی در سنتور، موجب تحول در تدریس شد
 6. دگرگونی در سنتور، موجب تحول در تدریس شد
 7. سازسازی یا سازتراشی در موسیقی ایران زمین
 8. سنتور
 9. شرحی در ساختمان سنتور و روش سنتورسازی
 10. ضرورت دگرگونی در سنتور