Logoپربازدیدترین مقاله ها

 1. آموزش موسیقی دستگاهی (ردیف)
 2. سنتور در ساخت، کوک و تدریس
 3. سنتور

پربازدیدترین مقاله های ماه

 1. آموزش موسیقی دستگاهی (ردیف)
 2. شناس نامه
 3. در ستایش بانوی سنتور ایران


 

لطفا مقاله مورد نظر خود را انتخاب کنید

 1. ... با یاد «حبیب سماعی» استاد مسلم سنتور ایران
 2. افتخار از ایران، برای ایران
 3. اعجوبه ای در هنر موسیقی
 4. موسیقیدانان ایرانی در یک نگاه (۵)
 5. موسیقیدانان ایرانی در یک نگاه (۶)
 6. موسیقیدانان ایرانی در یک نگاه (۷)
 7. موسیقیدانان ایران در یک نگاه (۱۲)
 8. استاد مهدی ناظمی
 9. از صبا تا صبا...
 10. استادمان پایور
 11. تو برتر از نغمه خود بودی
 12. سخنی درباره استاد مرحوم حسین ملک
 13. کجاست رایت منصور ملک پادشهی
 14. آوخ که شمع بزم محبت حبیب مرد
 15. استادمان، امروز
 16. انگشتهایی که پرواز می کرد
 17. تقلید از موسیقی مبتذل، خیانتی بزرگ به هنر است
 18. استاد به روایت استاد
 19. تجسم یگانگی در سخن و عمل
 20. کار، به عشق برآید و از رنج، صافی شود
 21. موسیقی، ریاضت است
 22. ورزنده یگانه سنتور
 23. این سوار سوخته مغرور
 24. جهانی شدن کار مشکلی است
 25. سرگشته دانایی
 26. شکستی نمی بینم
 27. خاطره یک عمر مهر و تلاش
 28. در سماع سنتور
 29. سفرکرده ای از دیار هنر
 30. از سنطور تا سنتور
 31. سالگرد خاموشی سنتور
 32. سنطور (منتخبی از دوره های آموزش سنتور)
 33. فرامرز پایور، سنتورنواز برجسته
 34. کنسرتی با ذکر و ذاکری
 35. آخرین بدعت گذار پایدار
 36. پدر سنتور ایران
 37. صبا و سنتور
 38. گاهی برای خودش گریه می کند
 39. منطق انکشاف هنری در نظر پرویز مشکاتیان
 40. موسیقی ایرانی وامدار استاد سنتور
 41. دور از حرکات آکروباتیک و نمایشی
 42. غریبی از شهر آشنایی
 43. شیوه تدریس؛ زنده، زیبا و حساس
 44. نوازنده توانای سنتور
 45. او خود گفته بود...
 46. به چمنزار بیا
 47. پایور، برازنده تاریخ
 48. پرم از چیزی پر
 49. دردی که همراه مشکاتیان بود
 50. ژاله خون شد
 51. سنتور بی مشکاتیان و پایور شد
 52. مرثیه یی فنی برای یک سنتورنواز
 53. هزار حکایت نهفته در سرپنجه های اردوان
 54. مضراب غم
 55. در ستایش بانوی سنتور ایران