Logoپربازدیدترین مقاله ها

 1. آموزش موسیقی دستگاهی (ردیف)
 2. سنتور در ساخت، کوک و تدریس
 3. سنتور

پربازدیدترین مقاله های ماه

 1. آموزش موسیقی دستگاهی (ردیف)
 2. شناس نامه
 3. در ستایش بانوی سنتور ایران


 

لطفا مقاله مورد نظر خود را انتخاب کنید

 1. موسیقی، پژوهش، اجرا
 2. نگاهی به اجرای گروه «کامکارها»
 3. ... آنقدر کار کنیم تا به روح آهنگهای قدیمی برسیم
 4. کجاست رایت منصور ملک پادشهی
 5. آوخ که شمع بزم محبت حبیب مرد
 6. سنتور و پیشگامان آن
 7. تجسم یگانگی در سخن و عمل
 8. برزخ آموزش
 9. ساز کهن
 10. سرگشته دانایی
 11. شکستی نمی بینم
 12. من آهنگسازی خوانده ام تا موسیقی ایرانی بسازم
 13. سازسازی در ایران تجربی است نه علمی
 14. سفرکرده ای از دیار هنر
 15. یک اتفاق مفید
 16. جلوه های مختلف موسیقی ما