Logoپربازدیدترین مقاله ها

  1. آموزش موسیقی دستگاهی (ردیف)
  2. سنتور در ساخت، کوک و تدریس
  3. سنتور

پربازدیدترین مقاله های ماه

  1. آموزش موسیقی دستگاهی (ردیف)
  2. سنتور در ساخت، کوک و تدریس
  3. شناس نامه


 

لطفا مقاله مورد نظر خود را انتخاب کنید

  1. استاد حسین ملک: تحول در سنتور یک ضرورت بود که من بعد از سال ها مطالعه به این مهم دست یافتم.
  2. دگرگونی در سنتور، موجب تحول در تدریس شد
  3. دگرگونی در سنتور، موجب تحول در تدریس شد
  4. ضرورت دگرگونی در سنتور