Logoپربازدیدترین مقاله ها

 1. آموزش موسیقی دستگاهی (ردیف)
 2. سنتور در ساخت، کوک و تدریس
 3. سنتور

پربازدیدترین مقاله های ماه

 1. آموزش موسیقی دستگاهی (ردیف)
 2. شناس نامه
 3. در ستایش بانوی سنتور ایران


 

لطفا مقاله مورد نظر خود را انتخاب کنید

 1. در سوگ رباب
 2. غریبی از شهر آشنایی
 3. همه صداهای یک خانواده
 4. او خود گفته بود...
 5. به چمنزار بیا
 6. جهان معلق، صداهای وهم آلود
 7. ژاله خون شد
 8. صدایی دیگر از راه می رسد
 9. مرثیه یی فنی برای یک سنتورنواز
 10. آهنگسازان ما هوای تازه را از خود دریغ کرده اند
 11. ما دانش مدون موسیقی نداریم
 12. او تنها نخواهد ماند
 13. هزار حکایت نهفته در سرپنجه های اردوان
 14. جهانی شدن یک سوءتفاهم هنری است
 15. زنان می توانند آهنگسازان بهتری باشند