Logoپربازدیدترین مقاله ها

 1. آموزش موسیقی دستگاهی (ردیف)
 2. سنتور در ساخت، کوک و تدریس
 3. سنتور

پربازدیدترین مقاله های ماه

 1. آموزش موسیقی دستگاهی (ردیف)
 2. ز بعد ما
 3. سنتور در ساخت، کوک و تدریس


 

لطفا مقاله مورد نظر خود را انتخاب کنید

 1. از کجا می آید آوای حبیب
 2. تو برتر از نغمه خود بودی
 3. ورزنده یگانه سنتور
 4. سنتور را از استاد صبا داریم
 5. این سوار سوخته مغرور
 6. خاطره یک عمر مهر و تلاش
 7. در سماع سنتور
 8. سنطور (منتخبی از دوره های آموزش سنتور)
 9. از سنطور تا سنتور
 10. آخرین بدعت گذار پایدار