Logoپربازدیدترین مقاله ها

 1. آموزش موسیقی دستگاهی (ردیف)
 2. سنتور در ساخت، کوک و تدریس
 3. سنتور

پربازدیدترین مقاله های ماه

 1. آموزش موسیقی دستگاهی (ردیف)
 2. سنتور در ساخت، کوک و تدریس
 3. ز بعد ما


 

لطفا مقاله مورد نظر خود را انتخاب کنید

 1. دگرگونی در سنتور، موجب تحول در تدریس شد
 2. ضرورت دگرگونی در سنتور
 3. دگرگونی در سنتور، موجب تحول در تدریس شد
 4. استاد حسین ملک: تحول در سنتور یک ضرورت بود که من بعد از سال ها مطالعه به این مهم دست یافتم.
 5. سنتور در ساخت، کوک و تدریس
 6. موسیقی و حواشی مؤثر از نگاه ملک
 7. سنتور، آن گونه که من شناختم