Logoپربازدیدترین مقاله ها

 1. آموزش موسیقی دستگاهی (ردیف)
 2. سنتور در ساخت، کوک و تدریس
 3. سنتور

پربازدیدترین مقاله های ماه

 1. آموزش موسیقی دستگاهی (ردیف)
 2. شناس نامه
 3. تقلید از موسیقی مبتذل، خیانتی بزرگ به هنر است


 

لطفا مقاله مورد نظر خود را انتخاب کنید

 1. دگرگونی در سنتور، موجب تحول در تدریس شد
 2. استاد حسین ملک: تحول در سنتور یک ضرورت بود که من بعد از سال ها مطالعه به این مهم دست یافتم.
 3. دگرگونی در سنتور، موجب تحول در تدریس شد
 4. ضرورت دگرگونی در سنتور
 5. سنتور در ساخت، کوک و تدریس
 6. سنتور، آن گونه که من شناختم
 7. موسیقی و حواشی مؤثر از نگاه ملک