Logoپربازدیدترین مقاله ها

  1. آموزش موسیقی دستگاهی (ردیف)
  2. سنتور در ساخت، کوک و تدریس
  3. سنتور

پربازدیدترین مقاله های ماه

  1. آموزش موسیقی دستگاهی (ردیف)
  2. شناس نامه
  3. سنتور خوش صداترین ساز ایرانی


 

لطفا مقاله مورد نظر خود را انتخاب کنید

  1. ما دانش مدون موسیقی نداریم
  2. آهنگسازان ما هوای تازه را از خود دریغ کرده اند
  3. جهانی شدن یک سوءتفاهم هنری است