Logoپربازدیدترین مقاله ها

  1. آموزش موسیقی دستگاهی (ردیف)
  2. سنتور در ساخت، کوک و تدریس
  3. سنتور

پربازدیدترین مقاله های ماه

  1. آموزش موسیقی دستگاهی (ردیف)
  2. در ستایش بانوی سنتور ایران
  3. سنتور در ساخت، کوک و تدریس


 

لطفا مقاله مورد نظر خود را انتخاب کنید

  1. مروری بر شیوه های سنتورنوازی در صد سال گذشته
  2. صدایی دیگر از راه می رسد
  3. مرثیه یی فنی برای یک سنتورنواز